FILMOWY DUCH AWANGARDY

Projekt MHF pt. FILMOWY DUCH AWANGARDY  ma na celu przybliżenie odbiorcom tradycji przedwojennej awangardy filmowej poprzez badanie jej relacji między fotografią, filmem i sztukami wizualnymi. W ramach wykładów i towarzyszących im projekcji zaprezentowane zostaną dokonania przedwojennego środowiska artystycznej awangardy oraz działania twórców powojennych, kontynuujących tradycje awangardowe. 

26 października godz. 18:00

Kamera teoretyczna: polski futuryzm i wyobraźnia filmowa

dr Kamila Kuc

Na przykładzie polskiego futuryzmu przeanalizowane zostaną zagubione filmy: Europa Franciszki i Stefana Themersonów i Beton Jana Marii Brzeskiego, zestawione z kadrami filmowymi, fotomontażami, nowelami i poematami futurystycznymi (m.in. Nogi Izoldy Morgan Bruno Jasieńskiego). Wykład oparty na książce K. Kuc Visions of Avant-Garde Film (Wizje Filmu Awangardowego) zaprezentuje historię polskiego filmu awangardowego w kontekście pojęć kino-noweli, kino-poezji, fotomontażu i scenariusza, ukazując polską awangardę filmową na tle osiągnięć kinematografii USA, Niemiec i Włoch. 

 

10 listopada godz. 18:00

Między ekspresją a analizą medium. Twórczość WFF na tle kina neoawangardy

prof. Ryszard W. Kluszczyński

WFF to grupa artystów, którą tworzyli m.in. Józef Robakowski, Paweł Kwiek, Wojciech Bruszewski i Ryszard Waśko, którzy odwoływali się bezpośrednio do postulatów filmowych Wielkiej Awangardy. Istotą ich działania było nawiązanie do idei „filmu czystego”, koncentrującego się na samych możliwościach i specyfice filmowego medium. Eksperymentalne działania WFF stanowią kontynuację poszukiwań meta-medialnych, które uwidaczniały się w opracowaniach teoretycznych i działaniach praktycznych artystów przedwojennych.

 

30 listopada godz. 18:00

Energia zamiast przeżycia artystycznego: Andrzeja Pawłowskiego idea żywej sztuki

dr hab. Anna Markowska

Tematem wykładu są abstrakcyjne fotografie i filmy zmarłego w 1986 roku artysty, członka Grupy Krakowskiej. Artysta debiutował w okresie stalinowskim niezwykłym teatrzykiem w walizce, z lalkami odbijającymi się w ukośnie zamontowanym lustrze. Światło w przestrzeni to zasadniczy temat jego późniejszych dzieł. Co jednak właściwie znaczyły słowa Mieczysława Porębskiego „Było w nim coś jasnego”?

 

14 grudnia  godz. 18:00 - z powodu choroby dzisiejszy wykład został odwołany

Kino tautologiczne, Reakcja wymuszona czy Stałe zajęcie?

Feminizm i awangarda na przykładzie filmów Ewy Partum, Jolanty Marcolli i Teresy Tyszkiewicz 

Ewa Opałka 

Autorefleksyjność medium filmowego powraca w latach 70-tych w pracach pionierki polskiej sztuki konceptualnej - Ewy Partum. W filmach Kino tautologiczne i Drawing TV widać zarówno teoretyczną refleksję nad semiotyką filmu, jak i rozważania na temat oddziaływania telewizji. Analityczny charakter jej prac zostanie skonfrontowany z eksperymentalnymi filmami młodszych artystek: Jolanty Marcolli, jednej z założycielek Galerii Sztuki Aktualnej, testującej interaktywne i psychologiczne aspekty rejestracji filmowej oraz Teresy Tyszkiewicz, wykorzystującej kamerę jako narzędzie do analizy konstrukcji tożsamościowych, zwłaszcza tożsamości płciowej.

wstęp wolny

 

FILMOWY DUCH AWANGARDY jest pierwszym projektem pokazującym w tak pełnym ujęciu polską awangardę filmową. Mimo, iż większość przedwojennych filmów awangardowych nie przetrwała, część z nich współcześnie zrekonstruowano, zachowały się również materiały wizualne i piśmiennictwo, które przybliżają ich charakter. Dzięki pracy naukowców oraz artystów podejmujących się rekonstrukcji przedwojennych filmów, publiczność MHF będzie miała możliwość obcowania z duchem polskiej przedwojennej awangardy filmowej. 

Badanie relacji z kinematografią leży w obszarze działań kolekcjonerskich podejmowanych przez Muzeum Fotografii w Krakowie oraz stanowi kontynuację bogatych tradycji awangardowego środowiska filmowego, które w dużej mierze rekrutowało się z artystów działających w Krakowie. MHF stawia sobie za cel wzmacnianie świadomości owych tradycji wśród odbiorców także z uwagi na historyczny aspekt obecnej siedziby Muzeum, w której w latach 1945-1950 działała szkoła filmowa, uznawana za zaczątek szkolnictwa filmowego w powojennej Polsce.

Projekt FILMOWY DUCH AWANGARDY jest realizowany w ramach programu 100 LAT AWANGARDY W POLSCE.

Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej"